การเข้าถึงสถานที่ตั้ง


Loading
地図の中心へ
交通状況
自転車で行く
乗換

ที่อยู่ : 62/6 4rd Fl, Thaniya, Alley, Surawong Rd, Bang Rak, Bangkok 10500
หมายเลขโทรศัพท์ : 06-1588-9900

 

การสำรอง


ชื่อ (จำเป็นต้องใช้)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (จำเป็นต้องใช้)

E-mail

เฟิร์สท์ไทม์
ใช่ไม่

1.วันที่ เวลา(จำเป็นต้องใช้)

2.วันที่ เวลา(จำเป็นต้องใช้)

เนื้อหา
ตัดสีดัดตรงยืดการรักษาอื่น ๆ

อื่น ๆ